bases

VENTURA ten unha convocatoria anual cuxo prazo para o envío de todos os proxectos ábrese o 4 de setembro de 2023.

A data límite de presentación dos proxectos nacionais é o 22 de outubro de 2023. A data límite de presentación dos proxectos internacionais é o 26 de novembro de 2023. Os proxectos que se presenten fóra de prazo non serán tidos en consideración. Todos os candidatos deben encher o formulario de inscrición, sen que haxa límite de proxectos por candidato, e a tarifa de inscrición é de 25 € por proxecto.

A inscrición farase exclusivamente a través do sitio web https://ventura.gal/. Ao formalizala, os solicitantes declaran ser titulares dos dereitos de propiedade sobre os proxectos rexistrados e responsabilízanse do material enviado no referido a dereitos de propiedade intelectual e comercial, exonerando á organización de toda responsabilidade en caso de conflito legal ou contravención de dereitos. En todas as solicitudes deben facerse constar os seguintes elementos, en inglés ou en español e nun único PDF (cuxo peso non debe superar os 20 MB):

 • Título do proxecto
 • Sinopse (máximo de dúas páxinas)
 • Tratamento* (máximo de dez páxinas)
 • Presentación do director (máximo de dúas páxinas)
 • Biofilmografía do director (máximo dunha páxina)
 • Presentación do produtor (se existe)
 • Biofilmografía do produtor (se existe)
 • Perfil da empresa produtora (se existe)
 • Estratexia de marketing e distribución (se existe)
 • Plan financeiro e orzamento detallado (se existen)
 • Ligazóns ás películas anteriores do director (se existen)
 • Ligazóns ás películas anteriores do produtor (se existen)
 • Ligazón á versión de traballo (se existe)
 • Cartas de apoio que se consideren relevantes por parte de interesados da industria cinematográfica (optativo)
 • Material adicional (optativo)
 • * Aqueles realizadores que non traballen cun tratamento de guion están convidados a enviar un dossier alternativo que pode conter notas, descricións, ilustracións, imaxes, sons ou outras indicacións artísticas que sirvan para representar a forma estética e a estrutura narrativa do seu proxecto fílmico.

Un comité de selección avaliará os proxectos e tomará unha decisión baseada na calidade destes, nas obras anteriores do director e na experiencia do produtor e o seu compromiso co proxecto. A continuación, a organización poñerase en contacto cos responsables dos proxectos elixidos para confirmar a súa participación. A selección final de proxectos e participantes publicarase no noso sitio web. Ha de terse presente que a selección final é definitiva e inapelable.

Unha vez elixidos, considérase que os directores e produtores acceden a tomar parte en todas as nosas actividades e a achegar a información necesaria sobre os seus proxectos, a cal se fará constar no noso catálogo e no sitio web. Todos os participantes, no transcurso das actividades presenciais, autorizan o uso da súa imaxe para fins promocionais. A organización farase cargo dos voos (en clase turista) e facilitará aloxamento e comidas a un representante por cada proxecto seleccionado que vaia a participar nas actividades presenciais.

Un xurado internacional concederá un galardón en metálico de 10.000,00 € que se lle entregará a un dos proxectos presentados en VENTURA. Tamén se concederán distintos premios en servizos, que serán proporcionados polos nosos socios e patrocinadores. Todos os premios anunciaranse na xornada de clausura do acto.

Todas as películas que se deriven dun proxecto presentado en VENTURA deben incluír nos créditos a seguinte mención: «Proxecto presentado en VENTURA», máis o logotipo.